בעקבות עבודות סלילה ברח’ מקור חיים והרצל רוזנבלום בימים רביעי וחמישי, 24-25.6.24, בין השעות 08:30-17:00, ישתנה מסלול קווים 5,7 ויבוטלו זמנית תחנות:

תחנות מבוטלות זמנית

קו 5 חצרים – רכבת צפון:

11789 – יהושע ייבין/דרך ג’ו יוסף אלון

18598 – הרצל רוזנבלום/מקור חיים

18599 – הרצל רוזנבלום/יהושוע יבין

קו 5 רכבת צפון – חצרים:

10949 – רוזנבלום / רבניצקי

10945 – מקור חיים / יהושע ייבין

19399 – יהושע ייבין/זאב טיומקין

קו 7 חצרים – טרנר:

11980 – הרצל רוזנבלום/שדרות נפתלי הרץ אימבר

18598 – הרצל רוזנבלום/מקור חיים

18599 – הרצל רוזנבלום/יהושוע יבין

קו 7 טרנר – חצרים:

10949 – רוזנבלום / רבניצקי

13871 – הרצל רוזנבלום/מאיר גרוסמן

תחנות חלופיות:

קו 5 חצרים – רכבת צפון:

18597 – תיכון מקיף רגר/שדרות נפתלי הרץ אימבר

18594 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/הרצל רוזנבלום

קו 5 רכבת צפון – חצרים:

19405 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/דרך ג’ו יוסף אלון

10964 – תיכון מקיף רגר/שדרות נפתלי הרץ אימבר

קו 7 חצרים – טרנר:

18597 – תיכון מקיף רגר/שדרות נפתלי הרץ אימבר

18594 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/הרצל רוזנבלום

קו 7 טרנר – חצרים:

19405 – שדרות נפתלי הרץ אימבר/דרך ג’ו יוסף אלון

10964 – תיכון מקיף רגר/שדרות נפתלי הרץ אימבר

 

דילוג לתוכן