החל ביום שישי 21/6/2024 ועד ליום 31/08/2024:

 

 

כמו כן, בקווים 2,18 יבוטלו חלופות התלמידים ובמקומם יוטמעו נסיעות בחלופת בסיס באותן השעות

דילוג לתוכן