בשל הילולת ל”ג בעומר בבית שמש ייסגר במוצ”ש רחוב זכריה הנביא בקטע אליהו הנביא-האמוראים וישתנה מסלול הנסיעה של קוום 445,4854. המסלול החלופי דרך רחוב האמורים.

תחנות מבוטלות במוצאי שבת:

קווים 445,485 לכוון בית שמש:

1451 – זכריה הנביא/אליהו הנביא

קווים 445,485 מכוון בית שמש:

1450 – זכריה הנביא/שדרות האמוראים

תחנות חלופיות במוצאי שבת:

קווים 445,485 לכוון בית שמש:

1631 – שדרות האמוראים/תלמוד בבלי

קווים 445,485 מכוון בית שמש:

1449 – שדרות האמוראים/זכריה הנביא

 

דילוג לתוכן