בעקבות אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות יחולו שינויים בקווי התחבורה הציבורית של דן בדרום:

 

ביום שני, 13.5.24, בעקבות טקס יום הזיכרון וסגירת רחוב חיים גורי בין השעות 09:00:13:00, ישתנה מסלול קו 1 ויבוטלו זמנית התחנות:

קו 1 רכבת – שוק:

14912 – חיים חורי/פרי מגדים

14533 – שוק

קו 1 מכוון השוק:

14533 – שוק

14913 – פרי מגדים/חיים חורי

 

ביום שני, 13.5.24, ערב יום העצמאות, מהשעה 16:00 ועד תום השרות ישתנה מסלול נסיעתם של קווים 1,3,5,330,332,333,365,465,31 העוברים ברחובות בית וגן, צאלון, הטייסים ובוזגלו ויבוטלו התחנות הבאות :

 

קו 1 מהרכבת

11781      עמרם בן דיואן/החיד”א

14542      חפץ חיים/שבזי

14541      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

15289      דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

15299      דרך הטייסים/רבי עקיבא

13426      דרך הטייסים/דרך הנביאים

15302      דרך הטייסים/האר”י

15296      שדרות הרצל

קו 1 מהשוק

11433      מתנ”ס שדרות הרצל

15303      תיכון מקיף

11625      דרך הטייסים/דרך הנביאים

18329      דרך הטייסים/ישעיהו

15290      דוד בוזגלו/טייסים

14540      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

11356      חפץ חיים/שבזי

קו 5 רכבת – מסוף הפארק:

11995      החיד”א/בן איש חי

15300      בית ספר שושנים/החיד”א

11781      עמרם בן דיואן/החיד”א

14542      חפץ חיים/שבזי

14541      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

15289      דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

15299      דרך הטייסים/רבי עקיבא

14928      מגדל המים

11412      צאלון/דרך הנביאים

11416      דובדבן/צאלון

11417      דובדבן/עוזרד

11428      כליל החורש

11429      דרך הנביאים/שעורה

14927      קרית ספר/אליהו התשבי

11543      קרית ספר/עמוס

14905      דוד המלך/אסא

14936      דוד המלך/שלמה המלך

15298      דרך הטייסים/דרך בוזגלו

15290      דוד בוזגלו/טייסים

קו 5 מסוף הפארק – רכבת:

11436     דוד בוזגלו/החיד”א

15289      דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

11690      דרך הטייסים/ירושלים

14935      דוד המלך/שלמה המלך

14904      דוד המלך/אסא

14925      ירושלים/קרית ספר

14930      קרית ספר/יואל

14926      קרית ספר/אליהו התשבי

11430      דרך הנביאים/שעורה

11427      כליל החורש

11418      דובדבן/כליל החורש

11415      דובדבן/צאלון

11414      צאלון/אשל

14929      מגדל המים

11625      דרך הטייסים/דרך הנביאים

 

18329      דרך הטייסים/ישעיהו

15290      דוד בוזגלו/טייסים

14540      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

11356      חפץ חיים/שבזי

קו 31 מאופקים – תפרח

11436      דוד בוזגלו/החיד”א

11411      ירושלים/קריית ספר

14930      קרית ספר/יואל

14926      קרית ספר/אליהו התשבי

11430      דרך הנביאים/שעורה

11427      כליל החורש

11418      דובדבן/כליל החורש

11415      דובדבן/צאלון

11414      צאלון/אשל

14929      מגדל המים

18329      דרך הטייסים/ישעיהו

15290      דוד בוזגלו/טייסים

14540      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

11356      חפץ חיים/שבזי

קו 31 תפרח – אופקים:

15300      בית ספר שושנים/החיד”א

14542      חפץ חיים/שבזי

14541      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

15289      דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

15299      דרך הטייסים/רבי עקיבא

14928      מגדל המים

11412      צאלון/דרך הנביאים

11416      דובדבן/צאלון

11417      דובדבן/עוזרד

11428      כליל החורש

11429      דרך הנביאים/שעורה

14927      קרית ספר/אליהו התשבי

11543      קרית ספר/עמוס

11410      ירושלים/דרך הטייסים

15290      דוד בוזגלו/טייסים

קו 330 מב”ש

15300      בית ספר שושנים/החיד”א

14542      חפץ חיים/שבזי

14541      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

קו 330 מאופקים

11436      דוד בוזגלו/החיד”א

14540      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

11356      חפץ חיים/שבזי

קו 332 מב”ש

11433      מתנ”ס שדרות הרצל

15303      תיכון מקיף

14928      מגדל המים

14927      קרית ספר/אליהו התשבי

11543      קרית ספר/עמוס

14905      דוד המלך/אסא

14936      דוד המלך/שלמה המלך

18072      דרך הטייסים/דרך ישרים

12811      קהילת מטרוווסט/דרך טייסים

12817      שדרות הציונות/הנגב

12815      שדרות הציונות/אורים

12814      שדרות הציונות

12807      דרך הטייסים/הציונות

15298      דרך הטייסים/דרך בוזגלו

15290      דוד בוזגלו/טייסים

קו 332 מאופקים

11436     דוד בוזגלו/החיד”א

15289      דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

11690      דרך הטייסים/ירושלים

12809      דרך הטייסים/הציונות

12816      שדרות הציונות/חצרים

12826      קהילת מטרווסט/הנגב

18067      דרך הטייסים/קהילת מטרווסט

14935      דוד המלך/שלמה המלך

14904      דוד המלך/אסא

14925      ירושלים/קרית ספר

14930      קרית ספר/יואל

14926      קרית ספר/אליהו התשבי

14929      מגדל המים

13426      דרך הטייסים/דרך הנביאים

15302      דרך הטייסים/האר”י

15296      שדרות הרצל

קו 333 מב”ש

11433      מתנ”ס שדרות הרצל

11431      דרך בית וגן/שדרות הרצל

12328      צאלון/דרך בית וגן

12451      שדרות השיטה/צאלון

12453      שדרות השיטה/כליל החורש

11428      כליל החורש

11429      דרך הנביאים/שעורה

14927      קרית ספר/אליהו התשבי

11543      קרית ספר/עמוס

14905      דוד המלך/אסא

14936      דוד המלך/שלמה המלך

12807      דרך הטייסים/הציונות

15298      דרך הטייסים/דרך בוזגלו

15290      דוד בוזגלו/טייסים

קו 333 מאופקים

12139      מסוף פארק אופקים

11436      דוד בוזגלו/החיד”א

15289      דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

11690      דרך הטייסים/ירושלים

12808      דרך הטייסים

14935      דוד המלך/שלמה המלך

14904      דוד המלך/אסא

14925      ירושלים/קרית ספר

14930      קרית ספר/יואל

14926      קרית ספר/אליהו התשבי

11430      דרך הנביאים/שעורה

11427      כליל החורש

12452      שדרות השיטה/כליל החורש

12454      שדרות השיטה/צאלון

12329      צאלון/חרצית

17902      דרך בית וגן/החרוב

15296      שדרות הרצל

קווים 265,365,465 לאופקים

15300      בית ספר שושנים/החיד”א

11781      עמרם בן דיואן/החיד”א

14542      חפץ חיים/שבזי

14541      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

15289      דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

15299      דרך הטייסים/רבי עקיבא

14928      מגדל המים

14927      קרית ספר/אליהו התשבי

11543      קרית ספר/עמוס

11410      ירושלים/דרך הטייסים

15290      דוד בוזגלו/טייסים

קווים 265,365,465 לאופקים

11436      דוד בוזגלו/החיד”א

15289      דוד בוזגלו/רפאל אלנקווה

11411      ירושלים/קריית ספר

14930      קרית ספר/יואל

14926      קרית ספר/אליהו התשבי

14929      מגדל המים

11625      דרך הטייסים/דרך הנביאים

18329      דרך הטייסים/ישעיהו

15290      דוד בוזגלו/טייסים

14540      חפץ חיים/רפאל אלנקווה

11356      חפץ חיים/שבזי

 

 

דילוג לתוכן