תחנות מבוטלות זמנית בימים שלישי עד חמישי, בין השעות 07:00-17:00:

קו 2 לכוון מעפילים:

16199 – יהדות איטליה/ביאליק

16201 – יגאל אלון/דוד אלעזר

18168 – יגאל אלון/הדגל

קו 2 לכוון אז’ תעשייה::

14878 – יגאל אלון/יהדות איטליה

14887 – יהדות איטליה/אבן גבירול

קו 5 לכוון הרכבת:

16199 – יהדות איטליה/ביאליק

16201 – יגאל אלון/דוד אלעזר

18168 – יגאל אלון/הדגל

קו 5 לכוון מעפילים:

14878 – יגאל אלון/יהדות איטליה

14887 – יהדות איטליה/אבן גבירול

קו 11 לכוון מעפילים:

16199 – יהדות איטליה/ביאליק

16201 – יגאל אלון/דוד אלעזר

18168 – יגאל אלון/הדגל

קו 11 לכוון אז’ תעשייה:

14878 – יגאל אלון/יהדות איטליה

14887 – יהדות איטליה/אבן גבירול

 

דילוג לתוכן