בשל עבודות תשתית ברחוב גני טל בנתיבות בין השעות 09:00 – 16:00 ישתנה מסלול קווים 1,4,5,6 לכיוון הרכבת ויבוטלו זמנית התחנות:

11553 – גני טל/נווה דקלים

11554 – גני טל/כיכר

 

דילוג לתוכן