זמני הנסיעות של הקווים 442, 445, 482, 485

זמני הנסיעות של הקווים 482, 485, 442, 445 במהלך חג הפסח

תאריך קו מוצא יעד שעת יציאה
15/04/2022 485 אופקים בית שמש 12:45
בית שמש אופקים 15:00
אופקים בית שמש 12:45
בית שמש אופקים 15:00
בית שמש אופקים 12:45
אופקים בית שמש 15:00
482 אופקים ביתר עילית 12:45
ביתר עילית אופקים 15:00
ביתר עילית אופקים 12:45
אופקים ביתר עילית 15:00
445 נתיבות בית שמש 12:45
בית שמש נתיבות 15:00
בית שמש נתיבות 12:45
נתיבות בית שמש 15:00
442 נתיבות ביתר עילית 12:45
ביתר עילית נתיבות 15:00
ביתר עילית נתיבות 12:45
נתיבות ביתר עילית 15:00
תאריך קו מוצא יעד שעת יציאה
16/04/2022 485 אופקים בית שמש 21:15
בית שמש אופקים 23:30
482 ביתר עילית נתיבות 21:15
נתיבות ביתר עילית 23:30
485 בית שמש אופקים 21:15
אופקים בית שמש 23:30
482 אופקים ביתר עילית 21:15
ביתר עילית אופקים 23:30
ביתר עילית אופקים 21:15
אופקים ביתר עילית 23:30
445 נתיבות בית שמש 21:15
בית שמש נתיבות 23:30
בית שמש נתיבות 21:15
נתיבות בית שמש 23:30
482 נתיבות ביתר עילית 21:15
ביתר עילית נתיבות 23:30
תאריך קו מוצא יעד שעת יציאה
17-20/04 485 אופקים בית שמש 11:00
בית שמש אופקים 13:30
אופקים בית שמש 15:00
בית שמש אופקים 17:30
בית שמש אופקים 11:00
אופקים בית שמש 13:30
482 אופקים ביתר עילית 11:00
ביתר עילית אופקים 13:30
ביתר עילית אופקים 11:00
אופקים ביתר עילית 13:30
445 נתיבות בית שמש 11:00
בית שמש נתיבות 13:30
בית שמש נתיבות 11:00
נתיבות בית שמש 13:30
442 נתיבות ביתר עילית 11:00
ביתר עילית נתיבות 13:30
ביתר עילית נתיבות 11:00
נתיבות ביתר עילית 13:30
485 אופקים בית שמש 20:15
בית שמש אופקים 23:00
בית שמש אופקים 20:15
אופקים בית שמש 23:00
482 אופקים ביתר עילית 20:15
ביתר עילית אופקים 23:00
ביתר עילית אופקים 20:15
אופקים ביתר עילית 23:00
445 נתיבות בית שמש 20:15
בית שמש נתיבות 23:00
בית שמש נתיבות 20:15
נתיבות בית שמש 23:00
442 נתיבות ביתר עילית 20:15
ביתר עילית נתיבות 23:00
ביתר עילית נתיבות 20:15
נתיבות ביתר עילית 23:00
תאריך קו מוצא יעד שעת יציאה
21/04/2022 485 אופקים בית שמש 12:45
בית שמש אופקים 15:00
אופקים בית שמש 12:45
בית שמש אופקים 15:00
בית שמש אופקים 12:45
אופקים בית שמש 15:00
482 אופקים ביתר עילית 12:45
ביתר עילית אופקים 15:00
ביתר עילית אופקים 12:45
אופקים ביתר עילית 15:00
445 נתיבות בית שמש 12:45
בית שמש נתיבות 15:00
בית שמש נתיבות 12:45
נתיבות בית שמש 15:00
482 נתיבות ביתר עילית 12:45
ביתר עילית נתיבות 15:00
ביתר עילית נתיבות 12:45
נתיבות ביתר עילית 15:00

 

תאריך קו מוצא יעד שעת יציאה
23/04/2022 485 בית שמש אופקים 21:15
21:15
23:30
אופקים בית שמש 21:15
23:30
23:30
482 ביתר עילית אופקים 21:15
23:30
אופקים ביתר עילית 21:15
23:30
442 ביתר עילית נתיבות 21:15
23:30
נתיבות ביתר עילית 21:15
23:30
445 בית שמש נתיבות 21:15
23:30
נתיבות בית שמש 21:15
23:30

 

 

דילוג לתוכן