זְכֻויּוֹת יוֹצְרִים וְהַגְבָּלוֹת בְּשִׁימּוּשׁ בְּאֲתָר הָאִינְטֶרְנֶט

  1. זכויות היוצרים בנתונים ו/או במידע המופיעים באתר זה, שייכים באופן בלעדי ל- “דן בדרום” – תחבורה (2015) בע”מ (להלן: “דן בדרום”) ו/או לספקי המפות באתר ו/או למפרסמים באתר זה.
  2. אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא את המידע והנתונים המופיעים באתר ואין לעשות בהם כל שימוש, למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים, אלא ברשות מראש ובכתב מאת דן, ובהתאם לחוק.
  3. כל הבוחר לעשות שימוש במידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. דן בדרום לא תהיה אחראית בשום אופן וצורה שהם לכל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר זה ולתוצאותיו.
  4. בנוסף, ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים הנתונים לדן בדרום על פי חוק, דן בדרום לא תהיה חייבת בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל סוג ומין שהם, אשר עלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע ו/או הנתונים המופיעים בו.
  5. הגם שדן בדרום פועלת על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מעודכן, מדויק ושלם, דן בדרום לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה, חוסר דיוק או חוסר עדכון של המידע ו/ו הנתונים המתפרסמים באתר, ולרבות שינויים במועדי ו/או מסלולי הנסיעה, אי עמידה בלוחות זמנים, ביטול קווי שירות ו/או העתקתם.
  6. כל המפרסם באתר זה עושה כן על אחריותו הבלעדית. דן בדרום לא תישא בכל אחריות למידע ו/או תוכן הפרסומים. בחר המשתמש באתר להתקשר עם ספק או גוף המפרסם באתר זה, הוא עושה כן על אחריותו הבלעדית, ודן בדרום איננה ולא תהיה אחראית להתקשרות, תוצאותיה, תמורה שהועברה ו/או נתבקשה במסגרתה ולטיב איכות המוצרים ו/או השירות אשר יסופקו עקב התקשרות כאמור.
  7. למען הסר ספק, כל קישור לאתר ו/או הפניה לפעילות אשר אינם מופעלים בידי דן בדרום הינם בגדר המלצה בלבד, ודן בדרום לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם תוכן האתר ו/או הפעילות הנ”ל.

        בכבוד רב, 

                       דן בדרום, דן באר שבע

דילוג לתוכן