מחויבים לאיכות הסביבה

חזון ומדיניות דן בדרום ודן באר שבע לשמירה על הסביבה

אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה ובהגנה על הסביבה ולכן החברה פועלת באופן תמידי לשיפור הביצועים הסביבתיים של צי האוטובוסים, ובשמירה על רמת זיהום אויר תקינה אשר נפלטת מכלי הרכב הכבדים של החברה. כמו כן, החברה מעודדת שימוש בנסיעה בתחבורה ציבורית על פני נסיעה בכלי רכב פרטיים, למניעה במפגעים סביבתיים וחברתיים נוספים ולטובת צמצום מספר כלי הרכב על הכבישים.

אנו מאמינים כי תחבורה ציבורית חזקה, נוחה ואמינה הינה חיונית לחיזוק וטיפוח הסביבה העירונית ולשיפור איכות הסביבה בישראל.  בשנים האחרונות גברה באופן משמעותי המודעות לחשיבות נושאי הגנת הסביבה והוקצו משאבים ייחודיים לנושא. 

אנו רואים בהגנה על החי, הצומח והסביבה הטבעית (אוויר, מים וקרקע) ערך עליון ומרכזי.

אנו שואפים  לשיתוף פעולה הדוק, מקצועי ומלא עם המשרד להגנת הסביבה והיחידות הסביבתיות של הרשויות המקומיות.

אנו חפצים לקדם העדפת תחבורה ציבורית על פני תחבורה פרטית בקרב תושבי דרום הארץ וצפון הנגב בשל היתרונות הסביבתיים, המרחבים הפתוחים, במשאבים הכלכליים והבטיחותיים, להבליט את יתרונה בהיבטים של נוחות וחסכון בזמן. דן בדרום פועלת מול מקבלי החלטות ברמה העירונית והארצית כדי לקדם ביצוע פעילויות על מנת לעודד את הציבור להשתמש באלטרנטיבות לרכב הפרטי ובכך להפחית ככל הניתן את מספר כלי הרכב בכביש.

האוטובוס הינו הפתרון לזיהום האוויר, אנו פועלים בדן בדרום ובדן באר שבע על מנת שתחבורה ציבורית תהווה חלופה אטרקטיבית לנוסעים ברכב הפרטי. הרכב הפרטי יוצר מפגעים סביבתיים וחברתיים מרובים – פולט זיהום אויר כפול ויותר מזה של אוטובוס בהשוואה של רכב לנוסע, יוצר גודש תנועה בכבישי הארץ אשר מגביר את הזיהום .

דן בדרום ודן באר שבע פועלות כמשך ישיר לצמצום זיהום האוויר בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה לטובת מימוש ויישום של תחבורה בת קיימא לטובת הכלכלה, הסביבה, והחברה בישראל.

תפיסה ארגונית לניהול תחום שמירת הסביבה

אנו פועלים בתחום לפי תכנית עבודה שנתית התואמת את חקיקת המשרד להגנת הסביבה וגורמי אסדרה נוספים. היעד המרכזי של התכנית הוא למנוע פגיעה בסביבה הטבעית ובבריאות האדם.

אנו מפעילים  מערך ארגוני בתחום שמירת הסביבה הכולל מנהל הגנת הסביבה העובד בשיתוף פעולה עם גורמים מסייעים בחטיבות המטה ובאתרים בשטח: קציני הבטיחות, וגורמים נוספים.

צמצום זיהום אוויר מפליטת רכבים

יישום סטנדרטים גבוהים של תחזוקה וניהול שוטף כולל בדיקות תקופתיות של ביצועיהם
הצטיידות בכל מערך התחבורה הציבורית באוטובוסים חדישים שלהם פליטות חלקיקים נמוכות יותר העומדים בתקני הפליטה האירופיים המתקדמים (יורו 6 נכון ל-2017).
ביצוע ביקורות עשן יזומות חצי שנתיות לכל אוטובוס במכון הרישוי מוסמך.
על גבי כל אוטובוס מודבקת מדבקה ועליו כתוב הרכב פולט עשן? ולצדו ומספר טלפון המפנה לטיפול בפניה.
מענה לפניות הציבור בנושאי פליטות עשן מציי הרכב, בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה בעניין, דן בדרום ודן ב”ש מפעילות מוקד תלונות על אוטובוס פולט עשן, עד 72 שעות  מרגע קבלת תלונה למוקד על אוטובוס פולט עשן הוא מורד מהכביש ומועבר לתיקון.

החברות פועלות להפעלת אוטובוסים עירוניים  בעלי הנעה חלופית בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה:

דן באר שבע – נכון לשנת 2021 הפעלה של 32 אוטובוסים עירוניים  מונעים בהנעה חלופית מתוכם 31 מונעים  בגז טבעי ואוטובוס אחד(מפרקי) מונע בחשמל.

דן בדרום – נכון לשנת 2021 הפעלה של  11 אוטובוסים עירוניים חשמליים , היעד לשנת 2022 הפעלת עיר ראשונה למעבר מלא לאוטובוסים חשמליים בנתיבות כ 40 אוטובוסים.

טיפול נאות בפסולת ומחזור

טיפול בשמנים – דן בדרום ודן ב”ש  מטפלות בציי הרכב במוסכים מורשים ומוודא כי איסוף של השמנים ומסנני השמנים המשומשים במוסכיה נאספים באמצעות חברות מורשות.

צמצום צריכת מים – שדרוג מערכות מחזור המים, כולל מערכת חדישה לשטיפת אוטובוסים חיצונית. כיום יש שימוש חוזר בכ-85% ממי השטיפה.

רעש- הדרכת נהגים להדממת מנועים בזמן עמידה מעל 10 דקות, ביצוע ביקורות במסופים ובנקודות קצה והפעלת טכנולוגיות לאיתור נהגים העומדים עם מנוע מונע מעל 10 דקות.

ביצוע שאיבות מבורות מפרידי שומן ומפרידי דל אחת לחצי שנה לפחות לאתר מוקרשה באמצעות גורם המאושר ע”י המשרד להגנת הסביבה

בדיקה שנתית של מניעת זרימה חוזרת בעמדות שטיפת אוטובוסים ובתחנות דלק.

צמיגים – מחזור צמיגים משומשים, תוך שיתוף פעולה עם ספקי הצמיגים, על פי חוק מיחזור הצמיגים.
מצברים – מחזור מצברים משומשים, תוך שיתוף פעולה עם ספק המצברים, על פי חוק מיחזור מצברים.

טיפול בכתמי שמן בעזרת חומר סופג ופינוי לאתר מורשה ומוסדר לטיפול ולאחר מכן ביצוע שטיפה באמצעות חומרים ירוקים בלבד

ביצוע סקר סיכונים לאיתור וניטור תקלות ודליפות.

פסולת אלקטרונית – טיפול בפסולת אלקטורנית עפ”י הנחיות המשרד להגנת הסביבה ע”י גורם מורשה לצורך מיחזור.

התייעלות אנרגטית במשרדי החברה

התקנת שעוני חשמל מכוונים במשרדי החברה, באמצעותם נכבים אוטומטית האורות בשעות הערב.

התקנת נורות חסכוניות בכלל המשרדים – נורות LED.

שילוב תכניות של נהיגה ירוקה במערך ההדרכה לנהגים כדי להביא להפעלת כלי הרכב ביעילות מקסימאלית, תוך צמצום צריכת הדלק וצמצום בפליטה מיותרת של מזהמים.
מתדלקים את כל מערך האוטובוסים בדלק דל גופרית שנחשב לדלק ידידותי לסביבה ובכך מצמצמת את הפליטות החלקיקים לאוויר ושומרת על אוויר נקי יותר.

בתוך כך החברה פועלת לצמצום צריכת הדלק בקמפיין הדלק והנהגים מתוגמלים על כך תגמול כספי.

הדרכות והטמעת נהלים

פיתוח מודעות לנושאי איכות הסביבה בכל יחידות החברה, על ידי השקעה בהדרכה ובפיתוח ידע, לדוגמה בהטמעת תכניות נהיגה חסכונית והפקת עלוני הדרכה.

דו"ח השנתי המרכז את נתוני פליטת זיהום האויר בצי הרכבים של דן באר שבע ודן בדרום

דילוג לתוכן