Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

חפש באתר

שיפור הפעלת התחבורה הציבורית בעיר שדרות

25/03/2021

החל מתאריך 02/04/2021, כחלק משיפור שירות התחבורה הציבורית, יבוצע עדכון בזמני הנסיעות ובמסלולי הקווים בעיר שדרות.

לחוברת המידע המלאה המפרטת את השינויים - sderot.dandarom.co.il

להלן עיקרי השינויים:

קו 1

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

קישור מהיר בין נאות השקמה, חיים בר לב, הרב איפרגן והרכבת.

בנוסף, תחנת המוצא/היעד תשונה לאזור התעשייה שדרות.

 

קו 2

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

מסלול הקו יעבור בין שכונת הכלניות ובן גוריון ויקשר ביניהן למרכז העיר.

יבוטלו התחנות באזור התעשייה שדרות (השירות באזור התעשייה יינתן באמצעות קו 8).

בנוסף, תחנת המוצא/היעד תשונה אזור התעשייה שדרות / מסוף המעפילים.

קו 5

קו חדש!

מסוף המעפילים – תחנת רכבת שדרות

מסלול הקו יעבור בשכונות כלניות והשקמה ויקשר בין שכונות אלו למרכז העיר והרכבת.

קו 6

קו חדש!

מסוף המעפילים – מכללת ספיר

מסלול הקו יעבור בשכונות נאות המייסדים, נאות אביב, נאות הדר (בריכה) ויקשר בין שכונות אלו למכללת ספיר והרכבת.

 

קו 8

קו חדש!

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

מסלול הקו יעבור בשכונות הכלניות ובן גוריון ויקשר בין שכונות אלו למרכז העיר והרכבת.

בנוסף, ישנו קישור ישיר בין הרכבת למכללת ספיר ועצירה בכלל התחנות באזור התעשייה ספירים ואזור התעשייה שדרות.

קו 11

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

מסלול הקו יעבור בין בשכונות האחוזה והמוזיקה ולא יעבור במכללת ספיר.

בנוסף תחנת המוצא / היעד תשונה לאזור התעשייה שדרות.

קו 12

מסוף המעפילים – אזור התעשייה שדרות

יקשר בין השכונות נאות שקמה, משעול שרה, גולומב למרכז העיר.

מסלול הקו יעצור בכל התחנות באזור התעשייה.

  • קווים מבוטלים – 1א, 3, 4, 10.